FORGOT YOUR DETAILS?

Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Iasi

Acolo unde inceteaza vigoarea legilor si autoritatea aparatorilor ei, nu poate exista nici libertate si nici siguranta pentru nimeni.

PREV
NEXT

Incredere si activitate

Servicii oferite de membri cu drepturi depline ai Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești

Experienta si profesionalism

Caracterizată prin profesionalism și seriozitate, o echipă motivată și dinamică își concentrează eforturile în a oferi servicii optime, de calitate

Dinamica si flexibilitate

Activitatea Executorului Judecătoresc se va realiza conform condițiilor legii, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale părților și persoanelor

DESPRE NOI

Executori judecatoresti devotati clientilor

Obiectivul principal al Camerei este de aprofundare a respectului faţă de justiţie şi implicit faţă de justiţiabili, cunoscând faptul că executarea silită reprezintă una dintre instituţiile fundamentale ale dreptului procesual civil şi o componentă importantă a justiţiei, într-un stat de drept.

Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti

Activitatea executorului judecatoresc se realizeaza in conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de apartenenta politica sau de origine sociala.

Activitate Executor Judecatoresc

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt inscris, conform legii

Notificarea actelor extrajudiciare si judiciare

Formalitatea care are drept scop aducerea acestora la cunostiinta destinatarilor este scopul notificarii actelor judiciare si extrajudiciare

Executare silita directa

Constau in predarea silita a bunurilor mobile, imobile si executarea silita

Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante

Procedura ce include efectuarea de diferite notificari este reprezentata de recuperarea pe cale amiabila a unei creante

Instanta Judecatoreasca si aplicarea masurilor asiguratorii impuse

Acestea constau in in indisponibilizarea unor bunuri sub forma de sechestru asigurator, sechestru judiciar, sau a popririi asiguratori

Orice alte operatiuni date de lege in competenta sa si actele aferente

TOP